อึ้ง! แค่ 4 เดือน นำเข้าบอนสีเพิ่ม 40 เท่า รับกระแสพืชใบด่างไทยคึกคัก

บอนสีจีนทะลักรับกระแสนิยมไทย..เผยแค่ 4 เดือนยอดนำเข้าบอนสีจากยูนนานผ่านเส้นทาง R3a สปป.ลาว เข้าชายแดนเชียงของ ปลอดแวต-ปลอดอากรตามข้อตกลงการค้าเสรี เพิ่มขึ้นถึง 40 เท่าตัว เฉลี่ยราคาต่อต้นแค่ 20 กว่าบาท ด่านศุลกากรเชียงของ จ.เชียงราย ด่านชายแดนบนแนวเส้นทาง R3a เชื่อมจีน-สปป.ลาว-ไทย แจ้งว่าเริ่มมีสินค้าประเภทบอนสีนำเข้ามาจากมณฑลยูนนาน สป.จีน ผ่านทางถนน R3a เข้าทาง อ.เชียงของ ครั้งแรกเดือน มิ.ย. 2564 ที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่า 399,750.13 บาท ปริมาณ 14,700 ต้น มูลค่าต่อต้น 27.19 บาท . . จากนั้นการนำเข้าบอนสีจากจีนก็เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง เดือน ก.ค.มูลค่า 1,245,752 บาท ปริมาณ 40,302 ต้น มูลค่าต่อต้น 30.91 บาท เดือน ส.ค.มูลค่า 3,566,143.97 บาท ปริมาณ […]

Continue Reading