สธ. เปิดไทม์ไลน์เด็กชายอายุ 12 ปี เสียชีวิต หลังฉีดไฟเซอร์ 3 สัปดาห์

สธ. ชี้แจงกรณีเด็กชายอายุ 12 ปี เสียชีวิต หลังฉีดไฟเซอร์ 3 สัปดาห์ ระบุไม่เกี่ยวกับวัคซีน สันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิต เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเรื้อรัง นพ. เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวในวันที่ 1 ต.ค. 2564 กรณีเด็กชาย มีโรคประจำตัว เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน สรุปไม่ได้เกิดจากวัคซีน . . โดยกรณีนี้เกิดที่กรุงเทพฯ เด็กชาย อายุ 12 ปี มีโรคประจำตัว เป็นเบาหวาน มาแต่กำเนิด ต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลิน เดิมอาศัยอยู่กับแม่สองคน แข็งแรงดี สามารถฉีดอินซูลินได้เอง 3 เวลา รักษาต่อเนื่องที่รพ.รามาธิบดีมาตลอด ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในวันที่ 24 ก.ค. 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่เปิดฉีดให้กับเด็กที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว วันที่ 12 ส.ค. เริ่มมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน กินข้าวได้น้อย ไม่มีอาการมือสั่นใจสั่น […]

Continue Reading