หมอไม่ทน! แถลงโต้เดือด ปมใช้เพจโรงพยาบาลรัฐ เชียร์อนุทิน “รู้สึกขยะแขยง”

ข่าววันใหม่

หมอไม่ทน! “นายแพทย์ธนาคาร สาระคำ” แถลงโต้เดือด ผ่านเฟซบุ๊กในนามส่วนตัว ปมใช้เพจโรงพยาบาลรัฐ เชียร์อนุทิน บอก “รู้สึกขยะแขยง”

จากกรณี โลกออนไลน์มีการแชร์ข้อความของเพจโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ที่โพสต์ข้อความให้กำลังใจ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สาธารณสุข ในการแก้ปัญหาโควิดหลังประชาชนนับแสนลงชื่อผ่านเว็บไซต์ Change เรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่ง รับผิดชอบปัญหาความล่าช้าทั้งเรื่องเตียง รวมถึงการจัดหาวัคซีน การแก้ปัญหาต่างๆ ในภาวะวิกฤต ต่อมาถูกวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการใช้องค์กรของรัฐแสดงจุดยืนทางการเมือง ล่าสุด นพ.ธนาคาร สาระคำ ในฐานะ “ชาวโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก” ที่ไม่เห็นด้วยกับโพสต์แสดงจุดยืนดังกล่าว ออกแถลงการณ์ในนามส่วนบุคคลเพื่อตอบโต้ ระบุ

.

“ขอประณามการแสดงออกทางการเมืองในนามองค์กร”

สืบเนื่องจากโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้เผยแพร่ข้อความให้กำลังใจ “นายอนุทิน ชาญวีรกูล” ผ่านทางเพจ ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก โดยมีข้อความระบุในนาม “ชาวโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก”

ข้าพเจ้านายแพทย์ธนาคาร สาระคำ นายแพทย์ชำนาญการ ในฐานะบุคลากรโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขอแสดงจุดยืนตามเสรีภาพในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญว่า

– 1.ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจในฐานะการเป็นผู้บริหารขององค์กร แสดงออกจุดยืนทางการเมืองที่ควรเป็นส่วนตัว เพื่อรับใช้ฝั่งฝ่ายทางการเมืองที่ตนเองรักใคร่ชอบพอ

– 2.ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยกับการสื่อสารในนาม “ชาวโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก” โดยมิได้ถามความเห็นของบุคคลทุกคนในนามที่ทางโรงพยาบาลอ้างถึง บุคคลทุกคนมีเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมือง และไม่จำเป็นจะต้องมีความคิดเห็นเหมือนกัน องค์กรไม่ควรเหมารวมและแสดงออกในนามองค์กรเพียงเพราะมีคนไม่กี่คนรู้สึกเช่นนั้น

– 3.ในฐานะ “ชาวโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก” ข้าพเจ้าไม่ยินดี ไม่เห็นด้วยกับการแสดงออกในครั้งนี้

– 4.นายอนุทิน ชาญวีรกูล ไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมาตั้งแต่ต้น และจากบทบาทการทำงานที่ผ่านมา ได้เห็นชัดแล้วว่านายอนุทินบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ

– 5.ในฐานะแพทย์ ทุกคนควรมีสำนึกในจริยธรรม สำนึกในหลักวิชาการที่ตนเองร่ำเรียนมา และสำนึกในวิชาชีพ ข้าพเจ้าเห็นว่าในสถานการณ์การระบาดทั่วของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผ่านมา นายอนุทินไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บริหารสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างที่ควรจะเป็น ส่งผลให้ประเทศไทยเผชิญกับวิกฤติการระบาดยาวนาน และล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบัน

– 6.นายอนุทินได้แสดงออกหลายต่อหลายครั้ง ว่ามิได้เข้าใจบริบทการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ จะเห็นได้จากถ้อยคำบางถ้อยคำที่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เสียกำลังใจและก่อให้เกิดความไม่พอใจเป็นวงกว้าง

– 7.จากที่กล่าวมาทั้งหมด ข้าพเจ้าเห็นว่านายอนุทินไม่ควรดำรงตำแหน่งนี้ต่อไปอีกแม้เพียงวินาทีเดียว และไม่ควรค่าแก่การที่บุคลากรทางการแพทย์จะให้กำลังใจหรือกล่าวคำขอบคุณ

– 8.โรงพยาบาลควรให้กำลังใจ และขอบคุณบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างแข็งขันตลอดมา ไม่ว่าจะในช่วงสถานการณ์การระบาดหรือช่วงก่อนหน้านี้ บุคคลเหล่านี้ต่างหากที่โรงพยาบาลควรสำนึกว่าเขามีบุญคุณต่อองค์กร เพราะทุกคนต่างเป็นกำลังให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้

ข้าพเจ้าขอประณามคณะผู้บริหาร หรือบุคคลใดก็ตาม ที่ฉวยโอกาสใช้พื้นที่ขององค์กรในการแสดงออกทางเมือง ไม่ว่าจะด้วยเป็นคำสั่งหรือการขอความร่วมมือจากระดับกระทรวง ดูได้จากการกำหนดให้ใช้ข้อความเดียวกัน หรือเป็นการแสดงออกจากใจของผู้บริหารจริง

ขอแสดงความไม่นับถือ และรู้สึกขยะแขยง

นายแพทย์ธนาคาร สาระคำ ในฐานะ “ชาวโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก” ที่ไม่เห็นด้วยกับโพสต์ดังกล่าว

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *