ด่วน นักโทษนราธิวาส ติดโ ควิ ด ดั บแล้ว 3 ราย

ข่าววันใหม่

ภายหลังจากที่ เรือนจำจังหวัดนราธิวาส พบว่ามีผู้ต้องขัง นักโทษ และพยาบาลติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งได้มีการจัดทำโรงพยาบาลภาคสนามในเรือนจำ โดยนางสาวอารีย์ อ่องสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส กล่าวถึงการจัดการโรงพยาบาลสนามในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส มีมาตรฐานเทียบเท่ากับโรงพยาบาลชุมชน บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลสนามให้มีเพียงพอ มีการคัดแยกโซน เป็น 2 ส่วน ในส่วนที่เป็นสถานพยาบาลภายในเรือนจำ สามารถรองรับผู้ป่วยจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ประมาณ 200 คน ส่วนในแดน 6 รองรับได้กว่า 800 คน

สำหรับข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.นราธิวาส รายงานเมื่อวันที่ 7 เมษายนที่ผ่านมา พบว่า การค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนของ จังหวัดนราธิวาส 146 ราย ทำให้ยอดผู้ป่วยสะสมยืนยันสะสม 341 ราย เป็นผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ (8 เม.ย.2564) มี 1 ราย ผู้ป่วยที่กำลังรักษาในโรงพยาบาลจำนวน 275 ราย ผู้ป่วยรักษาหาย 64 ราย และเสียชีวิต 2 ราย

.

ล่าสุด ช่วงเช้าวันนี้ มีผู้ต้องขังที่ติดเชื้อโควิด 19 เสียชีวิตแล้ว 1 ราย เป็นเพศชาย อายุ 61 ปี ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมเป็น 3 ราย

ขณะที่ทางด้านนายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เน้นย้ำไม่มีการล็อคดาวน์หรือปิดเมือง การเดินทางเข้าออกจังหวัดนราธิวาสยังทำได้ตามปกติ ตามมาตรการเดิมที่กำหนด คือ กรณีเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงพบผู้ติดเชื้อโควิด19 ต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำอำเภอ เพื่อซักประวัติการเดินทางและประเมินความเสี่ยงเป็นรายบุคคล โดยเน้นการสังเกตอาการที่บ้าน ทั้งนี้สิ่งที่กำชับเป็นพิเศษคือการรวมตัวกันของคนจำนวนมาก ที่จะต้องมีการพิจารณาอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อระดับจังหวัดก่อนว่าเห็นสมควรให้จัดหรือไม่ ซึ่งอาจให้ชะลอหรือเลื่อนไปก่อน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *