บิ๊กซี เปิดรับสมัครพนักงาน รายได้ 17,000 บาทต่อเดือน

ข่าววันใหม่

ห้างค้าปลีกที่ครบครันทุกช่องทางการจับจ่าย มีโมเดลธุรกิจแบบห้างค้าปลีกควบคู่กับศูนย์การค้า

มีสาขากระจายตัวอยู่ทั่วประเทศทั้งรูปแบบร้านค้าธรรมดาและร้านค้าออนไลน์

.

ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มเป้าหมายด้วยสินค้าคุณภาพที่หลากหลาย ราคาประหยัด

บริการอันเป็นเลิศ ภายใต้บรรยากาศเป็นกันเองแสนประทับใจ

เปิดรับสมัครงาน เป็นเรื่องราวที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังว่างงานและผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ สำหรับ บิ๊กซี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ชาย/หญิง

-อายุ 18 ปี ขึ้นไป

-วุฒิการศึกษา ป.6 ขึ้นไป

รายได้ 12,000 – 17,000 บาท/เดือน

ค่าแรงและสวัสดิการ

-ค่าแรง 370 บาท/วัน

-ค่ากะเช้า 30 บาท

-ค่ากะบ่าย 45 บาท

-โอที ชั่วโมงละ 69.37 บาท

-มีเงินเบิกล่วงหน้า

-มีวันหยุดประเพณี 13 วัน/ปี

-ลากิจได้ตามความจำเป็น ลาป่วยได้ตามที่กฏหมายกำหนด

-เงินจ่ายผ่านบัญชีกสิกรไทย เปิดบัญชีให้ฟรี

-เบี้ยขยัน 300 บาท/เดือน

-มีรถ รับ-ส่ง

-กองทุนประกันสังคม

-กองทุนเงินทดแทน

-ทำงานครบ 1 ปี ลาพักร้อนได้ 6 วัน

เอกสารการสมัคร

-สำเนาวุฒิ 2 ใบ

-สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ใบ

-สำเนาบัตรประชาชน 2 ใบ

-รูปถ่าย 1-2 นิ้ว

ติดต่อคุณวีระชัย 0957923703 : (จุดรับสมัครงาน หน้าโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *