ด่วน โรงงานขนม ผลิตโดนัท บางขุนเทียน ระบาดในที่พัก ที่ทำงาน

ข่าววันใหม่

วันนี้ (24 มีนาคม 2564) ที่ศูนย์แถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงสถานการณ์โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ว่า

วันนี้ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 69 ราย มาจากระบบเฝ้าระวังในโรงพยาบาล 44 ราย ค้นหาเชิงรุกในชุมชน 17 ราย และเดินทางมาจากต่างประเทศ 8 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต และรักษาหายเพิ่มขึ้น 107 ราย ทำให้การติดเชื้อระลอกใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 – 24 มีนาคม 2564 มีผู้รักษาหายแล้ว 22,696 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.14 อยู่ระหว่างการรักษา 1,381 ราย และเสียชีวิตสะสม 32 ราย

.

นายแพทย์เฉวตสรรกล่าวต่อว่า กรณีโรงงานทำขนม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร มีผู้ติดเชื้อสะสม 17 ราย เป็นชาย 3 ราย หญิง 14 ราย เป็นคนไทย 3 ราย และเมียนมา 14 ราย โดยพบปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิด การติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน คือ 1.มีร้านค้าที่จำหน่ายขนมมีคนเข้า-ออกตลอดเวลา 2.ที่พักคนงานเป็นอาคารพาณิชย์มีผู้อาศัยประมาณ 70 คน ไม่มีมาตรการป้องกันโรค ทั้งการลงทะเบียนเข้าออก วัดอุณหภูมิร่างกาย การจัดเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และการสวมหน้ากากอนามัยไม่เคร่งครัด

และ3.ส่วนสถานที่ทำงานโรงงานทำขนมเป็นอาคารพาณิชย์มีพนักงานประมาณ 71 คน แบ่งเป็นแผนก มีระบบการสแกนนิ้วและหน้ารวมทั้งวัดอุณหภูมิก่อนเข้างาน มีจุดล้างมือ พนักงานทุกคนสวมหน้ากากผ้าตลอดเวลา มีการทำความสะอาดเป็นเวลา แต่ไม่มีลิฟต์ และพื้นที่ส่วนกลางบางช่วงเวลาอาจดำเนินการไม่ครบถ้วน

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรคได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้ดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมป้องกันโรค แนะนำการแก้ไขปรับปรุงจุดเสี่ยงทั้ง 3 สถานที่ รวมทั้งติดตามเฝ้าระวังผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่เป็นผู้อาศัยร่วมบ้านและผู้ทำงานร้านเดียวกัน เพื่อกักตัว 14 วันและตรวจหาเชื้อแล้ว

ส่วนกรณีการติดเชื้อในสถานกักกันตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนั้น เมื่อตรวจพบการติดเชื้อจึงมีการเร่งรัดตรวจหาเชื้อในผู้ต้องกักและเจ้าหน้าที่ทุกราย ทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นใน 1-2 วันที่ผ่านมา แต่ถือว่ามีที่มาที่ไปชัดเจน และเป็นการติดเชื้อภายในสถานกักกันไม่เกี่ยวข้องกับชุมชนภายนอก จึงไม่มีการแพร่เชื้อสู่ภายนอก ส่วนโรงพยาบาลสนามที่จัดตั้งขึ้นมาดูแลก็มีระยะห่างจากชุมชน ถือว่ามีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีมาตรการดูแลกำจัดขยะติดเชื้ออย่างดี จึงไม่มีการแพร่กระจายเชื้อตามที่กังวลกัน

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่าวอัมรินทร์ทีวี

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *