วิธีลงทะเบียนรับ ชุดตรวจ ATK ฟรี จาก สปสช. ผ่านแอปเป๋าตัง หมดเขต 31 ธ.ค. 65

ข่าววันใหม่

วิธีลงทะเบียนรับ ชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปเป๋าตัง สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) แจกชุดตรวจโควิด-19 Antigen Test Kit (ATK) จำนวน 8.5 ล้านชุด ผ่าน โครงการกระจายอุปกรณ์ตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) เพื่อคัดกรองการติดเชื้อโควิดของประชาชนกลุ่มเสี่ยง

ทั้งนี้ เริ่มแจกตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ผู้ที่มีสมาร์ทโฟนจะต้องลงทะเบียน และประเมินความเสี่ยงผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง

.

.

สำหรับวิธีการลงทะเบียนรับ ชุดตรวจ ATK ฟรี จาก สปสช. มีดังนี้

– เข้าสู่แอปพลิเคชั่น เป๋าตัง กดเลือกเมนู ชุดตรวจโควิด คลิกที่นี่
– อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขอย่างละเอียด จากนั้นติ๊กเครื่องหมายถูก ในช่องข้อความ ยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ แล้วกด ตกลง
– ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจโควิด-19
– ระบบจะให้ตอบคำถาม 3 ข้อ ให้ตอบตามความเป็นจริง จากนั้นกด ยืนยัน

– ระบบจะประเมินผลว่ามีความเสี่ยงที่จะได้รับชุดตรวจหรือไม่ หากระบบประเมินแล้วว่ายังไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จะสามารถกลับมาทำแบบประเมินใหม่ได้ในวันถัดไป ถ้าพบว่าตนเองเกิดความเสี่ยงในภายหลัง
– ผู้ที่ประเมินแล้วพบว่ามีความเสี่ยง เมื่อไปถึงจุดบริการแจกชุดตรวจ ให้กดเลือก สแกน QR เพื่อรับชุดตรวจ ซึ่งมีคำแนะนำว่า ให้โทร.สอบถามหน่วยบริการก่อนไปรับเนื่องจากชุดตรวจมีจำนวนจำกัด

คุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ

– เป็นผู้มีสัญชาติไทย
– มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
– มีหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และมีบัตรประชาชน

เงื่อนไขการรับชุดตรวจ ATK

– ทำแบบประเมินก่อนรับชุดตรวจ
– รับชุดตรวจที่หน่วยบริการ รับได้ครั้งละ 2 ชุด
– ขอรับชุดตรวจได้ใหม่ใน 10 วันถัดไป

อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาดำเนินโครงการแจกชุดตรวจ ATK ฟรี จาก สปสช. สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *