เช็กพิกัด พาณิชย์ขาย เนื้อหมู ราคาถูก 667 จุดทั่วประเทศ 150 บาท/กก. ถึงสิ้นเดือน ม.ค. 65

ข่าววันใหม่

พาณิชย์ขาย เนื้อหมู ราคาถูก กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการ พาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน เปิดจุด ขายหมูเนื้อแดง ครั้งที่ 2 ในราคา 150 บาท/กก. เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ รวม 667 แห่งทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจตรวจสอบสถานที่จำหน่ายในแต่ละจังหวัดได้ที่ https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=8&c=36749

สำหรับในพื้นที่ กทม. มี 116 แห่ง ได้แก่ รถโมบายเคลื่อนที่ไปตามพื้นที่ต่าง ๆ จำนวน 50 คัน ตั้งจุดบริการ 50 แห่ง และสมาคมอีก 16 แห่ง

.

.

ทั้งนี้ ในต่างจังหวัด มีทั้งสิ้น 551 แห่ง โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ประสานกับตลาดหรือสถานที่จัดจุดจำหน่ายให้แก่ประชาชน ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 65

อย่างไรก็ตาม ผู้สนใจตรวจสอบสถานที่จำหน่ายในแต่ละจังหวัดได้ที่ https://www.dit.go.th/Content.aspx?m=8&c=36749

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *