คณะกรรมการกลางอิสลาม ประกาศพบ DNA หมู ในลูกชิ้นเนื้อยี่ห้อดัง

ข่าววันใหม่

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เผยแพร่ประกาศฉบับที่ ๑/๒๕๖๕

ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐

.

.

เรื่อง ตรวจพบ DNA สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ในผลิตภัณฑ์ ลูกชิ้นเนื้อวัว (ตรา นำชัย) ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็น.ซี.ฟู๊ด โปรดักชั่น จำกัด

อาศัยความในมาตรา ๑๘ (๙) แห่งพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. ๒๕๔๐ ให้คณะกรรมกรกลางอิสลามแห่งประเทศไทยออกประกาศและให้คำรับรองเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลาม

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ทำการส่งตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์แปรรูป ลูกชิ้นเนื้อวัว (ตรา นำชัย) ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็น ซี.ฟู๊ด โปรดักชั่น จำกัด เลขที่รับรองฮาลาล ๓๑ c๑๑๓ 0๑๐ ๑๔ ๖๑ เพื่อตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์หา DNA สุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ปรากฏผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ ตรวจพบสารพันธุกรรม ( DNA) ของสุกร (สิ่งฮะรอมตามหลักศาสนาอิสลาม) ในตัวอย่างที่ส่งตรวจ

จึงขอประกาศให้ผู้บริโภคมุสลิมไม่ควรบริโภคผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อวัว (ตรา นำชัย) และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท เอ็น.ซี.ฟู้ด โปรดักชั่น จำกัด ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ทั้งนี้จากการตรวจสอบเว็บไซต์ทางการของลูกชิ้นนำชัย ได้ระบุว่า ลูกชิ้นเนื้อนำชัยได้รับการยอมรับมากว่า 38 ปี นั้นอยู่ที่รสชาติความอร่อย เพราะเราใช้สูตรดั้งเดิม คัดสรรวัตถุดิบเนื้อเกรดพรีเมี่ยม ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ผลิตลูกชิ้นเนื้อที่มีคุณภาพ และการคงเอกลักษณ์มาตรฐาน

ซึ่งลูกชิ้นเนื้อนำชัยได้รับมาตรฐานการผลิต GMP,HACCP,ISO9001:2015,ISO14001 ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ HALAL ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม นอกจากนี้เรายังได้รับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถการันตีคุณภาพสินค้าได้เป็นอย่างดี ภายใต้คอนเซปต์ ลูกชิ้นเนื้อ นำชัย “ สูตรดั้งเดิม อร่อย ได้มาตรฐาน ไม่ใส่สารกันบูด” กระจายวัตถุดิบผ่านแฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *