ด่วน! สั่งปลด “ทหารเรือเมากร่าง” ออกจากราชการ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง (คลิป)

ข่าววันใหม่

ด่วน! ปลัดกระทรวงกลาโหม สั่งปลด “ทหารเรือเมากร่าง” ออกจากราชการ เป็นนายทหารกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ ฐาน ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง หลังถูกธำรงค์วินัย

วันนี้ (7 มกราคม) มีรายงานว่า พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท​์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 14/2565 เรื่อง ให้ปลดนายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการ โดยมีรายละเอียดระบุว่า

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502 หมวด 1 ข้อ 4 (2) และข้อบังคับทหาร ที่ 11/16536 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2482
ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร มาตรา 4 ข้อ 2 และข้อ 12 กับคำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 281/60 ลง 27 พฤษภาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจให้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผนวก ก ข้อ 1.43

ฉะนั้น จึงให้ปลด น.อ.อลงกรณ์ ปลอดดี ร.น. หมายเลขประจำตัว 1325801253 (พรรค นว.) ประจำ ฐท.สส. ออกจากราชการ เป็น นายทหารกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ สังกัด กพ.ทร.
เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับ น.อ.อลงกรณ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองอสังหาริมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้มีประเด็นในโลกโซเชียล หลังมีการแพร่คลิปชายหัวเกรียนอ้างเป็นนายทหารระดับสูง เมากร่าง ปาแก้วและพูดจาหยาบคายใส่ตำรวจ อ้างเป็นเพื่อน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และจะสั่งย้ายทั้งโรงพัก พร้อมอ้างว่าตนนั้นใหญ่คับประเทศ

ต่อมามีการดำเนินคดีโดยเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรสัตหีบ ก่อนที่ พล.ร.ท. ปกครอง มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ในฐานะโฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า พล.ร.อ. สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ได้รับรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมสั่งการให้หน่วยต้นสังกัดเรียกตัวนายทหารผู้ก่อเหตุเข้ารายงานตัวอย่างเร่งด่วน และให้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารเรือควบคุมตัวนายทหารคนดังกล่าว นำไปเข้ารับการธำรงวินัย ณ ศูนย์ธำรงวินัยกองทัพเรือ พร้อมดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงเพื่อลงโทษทางวินัยต่อไป

ในเวลาต่อมาจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ ผู้บังคับบัญชาสองระดับชั้นของ น.อ. อลงกรณ์ คือ พล.ร.อ. สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และ พล.ร.ท. นฤพล เกิดนาค ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้เข้ารับการธำรงวินัยเพื่อแสดงความรับผิดชอบ โดยผู้บัญชาการทหารเรือจะธำรงวินัยเป็นเวลา 3 วัน และผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบจะธำรงวินัยเป็นเวลา 7 วัน กระทั่งมีหนังสือคำสั่งปลดออกจากราชการในวันนี้ (7 ม.ค.)

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *