ศาลสั่ง ‘หมีพ่นไฟ’ ชดใช้ 10 ล้านบาท ให้ ‘เสือพ่นไฟ’ คดีละเมิดเครื่องหมายการค้า

ข่าววันใหม่

ชาเสือพ่นไฟ” ชนะคดี “ชาหมีพ่นไฟ” คดีละเมิดเครื่องหมายการค้า สั่งชดใช้เงิน 10 ล้านบาท ฐานลวงขาย ขณะที่ด้านคดีอาญาเลื่อนไต่สวนมูล ไป ก.พ.ปีหน้า

23 ธันวาคม 2564 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ศาลได้อ่านคำพิพากษาคดีแดง ทป.170/2564 ที่ น.ส.นันทนัช เอื้อศิริทรัพย์ และบริษัท รวยสบายสบาย จำกัด เจ้าของแบรนด์ชานมไข่มุกเสือพ่นไฟ (Fire Tiger) เป็นโจทก์ร่วมกันยื่นฟ้อง นายนิพนธ์ สุริยล้ำเลิศ เจ้าของธุรกิจแฟนไชส์เครื่องดื่มชานมไข่มุกหมีพ่นไฟ The Fire Bear กับพวกรวม 2 คน เป็นจำเลย ความผิดฐานละเมิดเครื่องหมายการค้า ตามพ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2534

คดีนี้โจทก์ได้ยื่นฟ้อง เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2563 ระบุว่าจำเลยทั้งสองมีการใช้เครื่องหมายการค้า เหมือนหรือคล้ายกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ และมีการขายแฟรนไชส์สินค้าดังกล่าวให้กับบุคคลทั่วไป ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย

ศาลพิเคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานทั้งสองฝ่ายแล้วเห็นว่า การที่จำเลยใช้คำว่า หมีพ่นไฟ และ The Fire Bear เป็นชื่อร้านค้า สินค้าบริการ และกิจการ โดยใช้เป็นชื่อชานมไข่มุก รวมถึงการใช้ประติมากรรมหัวหมีพ่นไฟ ลักษณะอ้าปากเป็นช่องส่งสินค้าชานมไข่มุกให้แก่ลูกค้า ซึ่งมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับธุรกิจของโจทก์ ย่อมทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจว่า เป็นร้านที่มีเจ้าของเดียวกัน หรือสินค้ามาจากแหล่งเดียวกัน ถือเป็นการลวงให้ประชาชนหลงเชื่อว่า สินค้าหรือการค้าของจำเลยเป็นของโจทก์หรือเกี่ยวข้องกับโจทก์ การกระทำดังกล่าวของจำเลยถือเป็นการละเมิดต่อโจทก์ เพื่อลวงขายสินค้า พิพากษาให้จำเลยร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ จำนวน  10,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่วันฟ้อง รวมถึงชำระค่าเสียหาย เดือนละ 100,000 บาท นับแต่วันฟ้อง จนกว่าจำเลยทั้งสองจะยุติการกระทำละเมิดดังกล่าว

นายสืบสิริ ทวีผล ทนายความโจทก์ เปิดเผยว่า คดีนี้ศาลวินิจฉัยข้อกฎหมายหลายส่วน โดยเฉพาะความคุ้มครองเกี่ยวกับหลักกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เรียกว่า Trade Dress หรือ ความคุ้มครองการตกแต่งรูปลักษณ์ของสินค้าและบริการ ซึ่งศาลเห็นว่าการใช้เครื่องหมายการค้า ชื่อ การบริการ และการส่งสินค้าให้ลูกค้าผ่านประติมากรรมหัวสัตว์เป็นการละเมิด ลวงขาย

จึงให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย 10 ล้านบาท ซึ่งน่าจะเป็นค่าเสียหายในคดีเครื่องหมายการค้าที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย นอกจากนี้โจทก์ยังได้ยื่นฟ้องจำเลยในคดีอาญา โดยศาลเลื่อนไต่สวนมูลฟ้องไปเดือน ก.พ.65

ด้าน น.ส.นันทนัช กล่าวว่า สินค้าในเครือทุกแบรนด์ของเรา เช่น เสือพ่นไฟ( nice to meet you )หรือ Mil Toast House ได้จดเครื่องหมายการค้าไว้แล้ว ซึ่งคดีนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้ผู้ทำธุรกิจได้ตระหนักถึง เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาให้มากขึ้น และอยากให้เป็นเคสตัวอย่างให้เห็นว่า การทำธุรกิจ หรือการได้แรงบันดาลใจและการลอกเลียนแบบแตกต่างกัน การทำธุรกิจควรให้เกียรติกัน ไม่ใช่ลอกเลียนโดยจงใจหรือตั้งใจ

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *