“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เช็คขั้นตอนรับค่าไฟฟรี 315 บาทนาน 1 ปี

ข่าววันใหม่

“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เช็ควิธีขอรับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้านาน 1 ปี รับสิทธิจ่ายไม่เกิน 315 บาท ดูรายละเอียดที่นี่ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis 

นายจุมภฎ หิมะเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เปิดเผยว่า MEA ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ดูแลระบบไฟฟ้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ พร้อมตอบรับนโยบายรัฐบาลในการขยายเวลาช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้มี “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”  หรือ บัตรคนจน ต่อเนื่องเพิ่มเติมอีก 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

.

.

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ที่เห็นชอบการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าโดยใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือนให้ใช้สิทธิ์ตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ซึ่งเป็นการเพิ่มจากวงเงินเดิมที่เคยให้สิทธิ์จำนวน 230 บาทในปีที่ผ่านมา โดยหากผู้ได้รับสิทธิ์ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการที่เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ของ MEA โดยยังไม่เคยได้สิทธิ์ดังกล่าวมาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ์ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่ http://meagate1.mea.or.th/welfareregis  หรือที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตทุกแห่ง พร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตน โดยรายละเอียดเพิ่มเติม MEA จะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบต่อไป สามารถสอบถามได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line: @meathailand, Twitter: @mea_news, และ MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์กับ กปน. ไว้แล้ว สามารถใช้สิทธิต่อเนื่องได้ทันทีโดยไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ กรณี ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นลูกค้า กปน. และยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิสามารถลงทะเบียนขอรับสิทออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว และลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ที่ https://eservicesapp.mwa.co.th/welfareregist/

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *