สธ. เปิดไทม์ไลน์เด็กชายอายุ 12 ปี เสียชีวิต หลังฉีดไฟเซอร์ 3 สัปดาห์

ข่าววันใหม่

สธ. ชี้แจงกรณีเด็กชายอายุ 12 ปี เสียชีวิต หลังฉีดไฟเซอร์ 3 สัปดาห์ ระบุไม่เกี่ยวกับวัคซีน สันนิษฐานสาเหตุการเสียชีวิต เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเรื้อรัง

นพ. เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวในวันที่ 1 ต.ค. 2564 กรณีเด็กชาย มีโรคประจำตัว เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีน สรุปไม่ได้เกิดจากวัคซีน

.

.

โดยกรณีนี้เกิดที่กรุงเทพฯ เด็กชาย อายุ 12 ปี มีโรคประจำตัว เป็นเบาหวาน มาแต่กำเนิด ต้องรักษาด้วยการฉีดอินซูลิน เดิมอาศัยอยู่กับแม่สองคน แข็งแรงดี สามารถฉีดอินซูลินได้เอง 3 เวลา รักษาต่อเนื่องที่รพ.รามาธิบดีมาตลอด

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในวันที่ 24 ก.ค. 2564 ซึ่งเป็นช่วงที่เปิดฉีดให้กับเด็กที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว

วันที่ 12 ส.ค. เริ่มมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน กินข้าวได้น้อย ไม่มีอาการมือสั่นใจสั่น ไม่ซึม ไม่เจ็บหน้าอก ไม่เหนื่อยง่าย ไม่มีไข้ ซึ่งเป็นระยะห่างประมาณ 3 สัปดาห์จากวันที่ฉีดวัคซีน

วันที่ 13 ส.ค. เวลา 09.00 น. พบว่า นอนไม่รู้สึกตัว มีการนำส่งโรงพยาบาล แต่ได้เสียชีวิตลงก่อนถึงโรงพยาบาล

วันที่ 14 ส.ค. ตรวจศพ ผลตรวจชิ้นเนื้อ ไม่พบการอักเสบที่กล้ามเนื้อหัวใจ ตรวจพบระดับน้ำตาลในสารน้ำในลูกตาสูงมาก กว่า 700

สรุปสาเหตุการตาย สันนิษฐานว่า เป็นภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวานเรื้อรัง

“อยากย้ำเรื่องความปลอดภัยของการเฝ้าระวังหลังฉีดวัคซีน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่อยู่ในระบบเดียวกัน อยากขอความร่วมมือ หลังฉีดวัคซีน 1 วัน 7 วัน 30 วัน รายงานอาการเข้ามาที่ ‘หมอพร้อม’ แม้ว่าปกติก็ขอให้รายงานเข้ามาด้วยก็จะเป็นข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญอย่างยิ่ง”

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *