ชาวบ้านเฮ! ปลดล็อกกระท่อม เผยราคาพุ่งโลละ 500 บาท

ข่าววันใหม่

เกษตรกรหมู่ 12 ตำบลคลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เข้าสวนเพื่อเก็บใบกระท่อม เตรียมส่งขายให้กับผู้ที่เข้ามารับซื้อ หลังจากวันนี้ เป็นวันแรกที่ กระท่อม ถูกปลดล็อกออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

นายมานพ เผื่อนจวง อายุ 67 ปี ชาวบ้านยอมรับว่าดีใจ ที่ในวันนี้รัฐบาลประกาศปลดล็อก ให้ชาวบ้านสามารถนำพืชกระท่อมมาใช้ประโยชน์ โดยไม่ผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้พืชกระท่อมทางการแพทย์การศึกษาวิจัย สามารถปลูกทำเป็นพืชทางการเกษตรสร้างรายได้ และไม่ถูกจับกุม พร้อมปล่อยตัวคนที่ถูกดำเนินคดีถือว่าเป็นเรื่องที่ดี

.

.

นายมานพ ยอมรับว่า เคยแอบเสพด้วยการเคี้ยวมากว่า 30 ปี และเคยถูกจับกุมบ่อยครั้งนับไม่ถ้วน เนื่องจากในอดีตเป็นที่สิ่งผิดกฎหมาย จนกระทั่ง 2 ปีผ่านมารัฐบาลพยายามที่จะทำให้ถูกกฎหมาย จึงให้ ป.ป.ส.มาช่วยควบคุมดูแล ในหมู่บ้านนำร่อง ที่อนุญาตให้ปลูกได้ไม่เกิน 3 ต้น โดยทุกต้นจะมีคิวอาร์โคด ติดที่ต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบ

แต่หลังปลดล็อก ชาวบ้านสามารถปลูกได้เสรี ไม่ต้องกลัวผิดกฎหมาย สร้างรายได้ให้กับชาวบ้านได้ทาง เนื่องจากชาวบ้านในหลายพื้นที่ปลูกต้นกระท่อม ตามวิถีชาวบ้านดั้งเดิม เพื่อเคี้ยวเป็นสมุนไพร เชื่อว่า ทำให้ร่างกายแข็งแรง ทำไร่ทำนาไม่เหน็ดเหนื่อย สู้แดดสู้ฝน ชาวบ้านจึงใช้เคี้ยวเวลาที่ต้องทำงานหนักๆ

ทีมข่าวช่องวัน ตรวจสอบราคา ของใบกระท่อมหน้าสวน ของเกษตรกร พบว่า ใบสดจะขายได้ ตั้งแต่กิโลกรัมละ 300 ถึง 500 บาท หลังจากที่กระท่อมถูกปลดล็อก ออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 แล้ว ผู้นำชุมชน ยังเตรียมผลักดันสร้างมูลค่าให้กับเกษตรกร โดยการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อส่งออก พร้อมกับควบคุมและป้องกันไม่ให้นำไปผสมยาเสพติดอื่นๆ เช่นสูตร 4×100 เพราะยังคงผิดกฎหมาย นอกจากนี้ยังต้องห้ามขายใบให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีด้วย

ส่วนความชัดเจนด้านกฎหมาย และการควบคุมการใช้ใบกระท่อม ล่าสุดตอนนี้นี้ได้มีการเสนอร่าง พ.ร.บ.พืชกระท่อม ซึ่งอยู่ยังในกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยร่างกฎหมาย ฉบับนี้ได้กำหนดมาตรการกำกับดูแล และป้องกันการนำพืชกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิดภายหลังถอดให้โทษ โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมไม่ให้เด็กและเยาวชน นำกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิด และให้ชาวบ้านเข้าถึงการปลูกและแปรรูปพืชกระท่อมได้ สามารถรวมกลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน หรือเป็นรายบุคคลเพื่อจำหน่ายเองได้.

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *