ผศ.นพ.โอภาส เตือน ระเบิดเวลา อีกไม่นาน กลุ่มคนที่ได้ sinovac

ข่าววันใหม่

ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ หัวหน้าศูนย์ โ ร ค อุบัติ ใหม่ทางคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า

เวลาดูวัคซีนว่าฉี ด ได้ พอหรือยังให้ดูที่จำนวนคนที่ได้ เ ข็ ม สอง อย่าเพิ่งดีใจกับเข็ ม แรกว่าฉี ด ไปได้มาก การตามเก็บเข็ มที่สองในผู้สูงอายุกับคนที่มีโร ค ประจำตัวที่อยู่ในบ้านที่ไม่สามารถออกไป ฉี ด นอกบ้านไม่ได้สำคัญที่สุด ในที่ที่มีการระบ า ดสูง เช่น กทม ต้องเน้นจำนวนครอบคลุมเ ข็ มที่สอง

.

.

อีกกลุ่มที่น่าจะมีปัญหาแบบระเบิ ด เวลา ในอีกไม่นาน คือกลุ่มคนที่ได้ sinovac ไปสองเ ข็ มไประยะหนึ่ง ตอนนี้ภูมิเริ่มตก จะติดเชื้ อ และนอนโรงพยาบาลเนื่องจากมี ปอดอักเส บ กลุ่มนี้ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่รีบได้เข็ ม ที่สาม จะเป็น Astra หรือ Pfizer ก็ได้

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *