กรมควบคุมโรคเปิด จ.ม.หมอยง แจงไม่จัดสรรไฟเซอร์ให้ บุคลากร ไม่ต้องกระตุ้นภูมิ

ข่าววันใหม่

จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีการเผยแพร่เอกสารการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ ที่ได้รับบริจาคจากสหรัฐอเมริกา จำนวน 20 โดส ให้กับศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน ไ วรั ส วิทย า คลินิก โรงพย าบาลจุฬาลงกรณ์ ต่อมา กรมควบคุม โ ร ค ได้เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กชี้แจงว่า ไม่มีการจัดส่งวัคซีนให้ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ เนื่องจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน ไว รั ส วิทย า คลินิกได้ดูแลบุคลากรที่ทำการตรวจโรคเป็นอย่างดี จึงไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนไฟเซอร์ในการกระตุ้นภูมิต้านทานแต่อย่างใด

หมอยง

.

.

มีการเผยแพร่จดหมายถึงอธิบดีกรมควบคุม โ ร ค เรื่อง ยกเลิกการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ ยังศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน ไ ว รั ส วิท ย า คลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยระบุว่า ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้วัคซีนไฟเซอร์ในการกระตุ้นภูมิต้านทานแต่อย่างใด จึงขอยกเลิกจำนวนวัคซีนดังกล่าว ไม่ว่าจะจัดสรรโดยตรงหรือผ่านสำนักอนามัย ลงชื่อ นายแพทย์ยง ภู่วรวรณ

ขอบคุณ มติชนออนไลน์

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *