สม าพันธ์ฯผู้ค้าสลาก เรียกร้องเลื่อนออกสลาก จาก 1 ส.ค. เป็น 1 ก.ย.

ข่าววันใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงาน วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายอำนวย กลิ่นอยู่ ประธานสมาพันธ์คนพิการผู้ค้าสลากประเทศไทย ยื่นส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อขอเลื่อนการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลของงวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ออกไปก่อนจนถึงงวดประจำวันที่ 1 กันยายน 2564

รายละเอียดเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ของcv-19 เนื่องจากรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ออกข้อกำหนด ฉบับที่ 28 โดยมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้น ซึ่งข้อกำหนดนี้ ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งเป็นสินค้าที่มีกำหนดเวลาการจำหน่าย ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักเช่นกัน

.

โดยนายอำนวย กลิ่นอยู่ ในฐานะประธานสมาพันธ์คนพิก า รผู้ค้าสลากประเทศไทย กล่าวว่าสมาชิกคนพิ ก า รทั่วประเทศ ที่ทำอาชีพค้าขายสลากกินแบ่งรัฐบาล มาเป็นเวลากว่า 40 ปี ได้รับผลกระทบในครั้งนี้เป็นอย่างมาก

ดังนั้นเพื่อเป็นการร่วมกันแก้ไขปัญหาในการแพร่กระจายของcv-19 ตามคำสั่งของ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่cv-19 ทางสมาพันธ์ฯขอเสนอแนวทางอันเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

โดยการขอให้คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลเลื่อนการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ของงวดประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ออกไปก่อนจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2564 เพื่อเป็นการยับยั้ง และป้องกันการแพร่ของcv-19

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *