ครม.ไฟเขียว เยียวยาแรงงานฟรีแลนซ์ ม.33-39-40 ใน 5 สาขาอาชีพ

ข่าววันใหม่

วันที่ 13 ก.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มติที่ประชุม ครม.อนุมัติ “มาตรการเยียวยาล่าสุด” เพิ่มเติมใน 5 สาขาอาชีพ ที่รับผลกระทบจาก ประกาศ “เคอร์ฟิว” และ “ล็อกดาวน์” เฉพาะในพื้นที่ 10 จังหวัด พื้นที่สีแดงเข้ม หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา

สำหรับช่วยเหลือแรงงานในระบบประกันสังคม และนอกระบบประกันสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการปิดกิจการและมาตรการควบคุมการระบาดเพิ่มจากเดิม 4 สาขาอาชีพ เป็น 9 สาขาอาชีพ โดยสาขาที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ 5 สาขา ระยะเวลาการช่วยเหลือ 1 เดือน ได้แก่
1. สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า
2. สาขาการขายส่งและการขายปลีก
3. สาขาการซ่อมยานยนต์
4. สาขากิจกรรมการบริหารและสนับสนุนวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และกิจกรรมวิชาการ
5. สาขาข้อมูลข่าวสารและการศึกษา

.

รูปแบบการช่วยเหลือดังนี้
-ลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนตาม ม.33 ได้รับการช่วยเหลือ 2,500 บาท ต่อคน และลูกจ้างที่ได้รับชดเชยจะได้รับเงินเดือน 50% ของค่าจ้าง รวมไม่เกินคนละ 10,000 บาท
-สำหรับผู้ประกอบการจะได้รับรายละ 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน จำกัด ไม่เกิน 200 คน
ส่วนผู้ประกันตน ม.39 และ ม.40 ได้รับความช่วยเหลือ 5,000 บาท นอกจากนี้ ลดค่าน้ำค่าไฟ 12,000 ล้านบาท แบ่งเป็น
1.ลดค่าไฟ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ระยะเวลา 2 เดือน (ก.ค.-ส.ค.)
2.ลดค่าน้ำ ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัด ระยะเวลา 2 เดือน (ส.ค.-ก.ย.)

ที่มา : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 7 กรมประชาสัมพันธ์

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *