ด่วน เจอสายพันธุ์ผสม 7 ราย ในแคมป์คนงาน

ข่าววันใหม่

ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากการตรวจสอบภายในแคมป์คนงานก่อสร้างแห่งหนึ่งในกทม. พบข้อมูลที่น่าต กใ จ

คือ การติ ดเชื้ อในลักษณะที่เป็นการติ ดเชื้ อผสม หมายถึง ในตัวคนเดียวมีทั้ง 2 สายพันธุ์ โดยพบมีอยู่ประมาณ 7 ราย จากทั้งหมดกว่า 200 ราย

.

ดังนั้นที่รัฐบาลขอความร่วมมือทุกคนหยุดเดินทาง ทำเซมิล็อกดาวน์ เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อลดโอกาสเกิดการติ ดเชื้ อผสม

เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเดียว แต่ประเทศอื่น ๆ ในโลกนี้ก็มี และทั้ง 7 ราย ยังสบายดี และไม่มีอาการ ดังนั้นไม่ได้บอกว่าติ ดเชื้ อผสม 2 ตัวจะทำให้รุ นแ รงขึ้น แต่ต้องจับตาดูต่อไป

ทั้งหมดนี้ถือเป็นสัญญาณว่า ถ้ามีการติ ดเชื้ อผสมอีกบ่อย ๆ และจำนวนมาก จะเกิดลูกผสมไฮบริดเกิดเป็นไ วรั สกลายพันธุ์ตัวใหม่ขึ้นมา

ซึ่งการที่รัฐบาลหยุดการเดินทางและมีมาตรการที่เข้มงวดต่างๆ เพื่อลดโอกาสการผสมเชื้อโรค

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *