รพ.จุฬาลงกรณ์ ประกาศด่วน

ข่าววันใหม่

เมื่อเวลา 11.50 น. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ ได้มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับบริการวัคซีนเต็มจำนวน ตามที่ทางโรงพยาบาลฯ ได้รับจัดสรรแล้ว

ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจลงทะเบียนรับบริการวัคซีนป้องกันcv-19 และทางโรงพยาบาลฯจะนำแจ้งข่าวสารการเปิดให้บริการวัคซีนต่อไป

.

เต็มจำนวนมาก

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *