ด่วน รัฐบาลประกาศแล้ว จ่ายเยียวยา 4 อาชีพ

ข่าววันใหม่

วันที่ 29 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่า นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงข่าว ระบุ ที่ประชุมที่มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เห็นชอบ เยียวยา ประชาชน 6 จังหวัด

ในกลุ่มก่อสร้าง สถานบริการ ร้านอาหาร กลุ่มศิลปะ บันเทิงและสันทนาการ ซึ่งได้ลงทะเบียน กระทรวงการคลัง ราว 697,315 คน เตรียมงบ 7,500 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากอยู่ในระบบประกันสังคม รัฐจะจ่ายให้ 50% ของค่าแรง แต่ไม่เกิน 7,500 บาท อย่างไรก็ตามหากมีคุณสมบัติ สัญชาติ คนไทย จะเพิ่มอีก 2,000 บาท หากรายใด ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ให้ไปลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น ถุงเงิน

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *