หมอนิธิ แจงนำเข้าซิโนฟาร์ม อนุทิน รู้นานแล้ว

ข่าววันใหม่

จากกรณีประกาศราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการจัดซื้อวัคซีนว่าเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดตั้งราชวิทยาลัย ด้าน อนุทิน เผยเพิ่งทราบประกาศและขอถาม วิษณุ ก่อนว่าขัดหลักกฎหมายหรือไม่ พร้อมเผยว่ารู้เรื่องนัดแถลงข่าวการนำเข้าวัคซีนซิโนฟาร์มแล้วก่อนหน้านี้

ล่าสุดมีรายงานว่า เมื่อวัน 27 พ.ค. 2564 วันนี้ (27 พ.ค. 2564) เวลา 10.42 น. ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Nithi Mahanonda ชี้แจงกรณีประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ประกาศวันที่ 18 พ.ค. 2564

.

ตามที่มีข่าวประกาศของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในราชกิจจานุเบกษาวันสองวันที่แล้วนั้น ผมขอค่อยๆ อธิบายทุกๆท่านให้เข้าใจตรงกันตามนี้ครับ
๑. การที่ราชวิทยาลัยฯ จะมาช่วยจัดหาวัคซีน”ตัวเลือก”มาให้นั้น เมื่อวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยสามารถผลิตและใช้ได้อย่างเพียงพอในการป้องกันการระบาด ทางราชวิทยาลัยจะค่อยๆ ลดปริมาณวัคซีน”ตัวเลือก”นี้ลง เช่นเดียวกับ ยา และเวชภัณฑ์อื่นๆที่สามารถผลิตได้ในประเทศ ราชวิทยาลัยสนับสนุนผลิตภัณฑ์ในประเทศ โดยคำนึงถึงสุขภาพของประชาชนเป็นสำคัญ

๒. สำนักงานราชวิทยาลัยที่เป็นส่วนงานยังต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องการผลิต นำเข้า ร่วมทั้งการให้อนุญาตเรื่องผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉินนี้

๓. ประกาศที่ได้ประกาศไปนี้เป็นการประกาศตามภารกิจของราชวิทยาลัยตามพรบ.จัดตั้งราชวิทยาลัย อันเป็นภารกิจปกติ
๔. ในส่วนของประกาศนี้นั้น เป็นไปตามความเห็นของสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศ

โดยใช้ศักยภาพของราชวิทยาลัยในเรื่องวิชาการ วิจัย และการประสานงานติดต่อกับต่างประเทศ
๕. ราชวิทยาลัยฯ และกระทรวงสาธารณสุข ทำงานประสานงานกันในเรื่องต่างๆ มาก่อนหน้านี้นานแล้ว เพื่อสุขภาพและการสาธารณสุขที่ดีของประเทศไทย นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *