หมอศิริราช ไม่สบายใจ ชี้ควรเลิกปิดข้อมูลยอดเสียชีวิตต่ำกว่าความเป็นจริง

ข่าววันใหม่

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล หัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรค ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว (นิธิพัฒน์ เจียรกุล) โดยมีข้อความว่า

อ่านข่าวแล้วไม่สบายใจ ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในต่างจังหวัดคงมีอีกหลายรายเช่นรายนี้ ที่ผู้บริหารซึ่งรับผิดชอบให้ข่าวว่าเสียชีวิตจากเหตุอื่น ที่จริงหมอพวกนี้ ถือว่าจงใจปกปิดข้อมูลทำให้ภาพรวมการเสียชีวิตจากโควิดต่ำกว่าความเป็นจริง ส่งผลให้ภาคความมั่นคงและภาคประชาชนไม่เห็นความสำคัญของปัญหาที่แท้จริง และไม่กวดขันเข้มงวดเพื่อช่วยลดการสูญเสียของการระบาดในวงกว้าง

.

ปัจจุบันแพทย์รุ่นใหม่โดยเฉพาะอายุรแพทย์ จะถูกสอนและเน้นย้ำความสำคัญการลงรหัสโรค การสรุปรายงานผู้ป่วย และการลงสาเหตุการเสียชีวิต ดังตัวอย่างที่ผู้ป่วยเป็นปอดอักเสบโควิดใช้เครื่องช่วยหายใจเป็นเวลานานจนตรวจไม่พบเชื้อโควิดแล้ว ต่อมาเกิดปอดติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนและเสียชีวิต การสรุปสาเหตุการตายต้องเป็นโรคโควิด-19 โดยมีปอดอักเสบจากเชื้อแบคทีเรียเป็นภาวะแทรกซ้อน เข้าใจว่าพวกนี้ชอบซุกขยะใต้พรม ตกแต่งตัวเลขในความรับผิดชอบให้ดูสวยงามเข้าไว้ คิดแล้วเศร้าใจแทนประชาชนไทย แต่ยังไงก็ไม่ขอเปลี่ยนประเทศ เพราะมันเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญของรักของหวงของผมไปแล้ว

ภาคการแพทย์น่าจะเป็นข้าราชการประจำกลุ่มหลังๆ ที่ถูกข้าราชการเมืองเข้าแทรกจนค่อยๆ สูญเสียอัตลักษณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการการเมืองที่มาถูกช่องทางโดยการเลือกตั้ง หรือที่มาทางลัดโดยการตั้งกันเอง (ลากตั้ง) ล้วนไว้วางใจไม่ได้ทั้งนั้น

#เอาแพทย์ของนักการเมืองคืนไปส่งแพทย์ของประชาชนคืนมา

#ภาครัฐโปรดสื่อสารความจริงกับประชาชน

ทั้งนี้ โพสดังกล่าวมาจากกรณีที่เกิดขึ้นในอำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน นำร่างผู้เสียชีวิตด้วยโรคปอดติดเชื้อจากแบคทีเรีย มาทำการฌาปนกิจด้วยความเร่งด่วน เนื่องจากผู้เสียชีวิตรายนี้เป็นผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 (Covid-19) มาก่อน แต่ได้รับการรักษาหายแล้ว ผลตรวจโควิด-19 เป็นลบ โดยมีญาติมาร่วมในพิธีประมาณ 10 คน เจ้าหน้าที่ ที่นำร่างของผู้เสียชีวิตมาทำพิธีฌาปนกิจ ต้องใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) อย่างรัดกุม เพื่อเป็นการไม่ประมาทป้องกันการติดเชื้อ ซึ่งผู้เสียชีวิตรายนี้ไม่นับรวมจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ของจังหวัดศรีสะเกษ

กรณีดังกล่าวนพ.ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ได้ออกประกาศระบุว่า ผู้เสียชีวิตรายนี้ เป็นผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 70 ของศรีสะเกษ เป็นชายไทย อายุ 61 ปี ภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอเมืองศรีสะเกษ ติดเชื้อโควิด-19 จากผู้ป่วยรายที่ 22 เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 22 เม.ย. 2564 ผลการรักษาหายจากโควิด-19 แล้ว (ผลตรวจเป็นลบ) แต่เนื่องจากผู้ป่วยรายนี้ยังมีอาการปอดติดเชื้อจากแบคทีเรีย จึงทำให้เสียชีวิตวันที่ 22 พ.ค. 2564 ที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เพื่อเป็นการไม่ประมาทจึงได้ป้องกันเหมือนกับผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ด้วย

Facebook Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *